RTU-RF01F – Thiết bị điều khiển trung tâm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

+ Nguồn hoạt động: 12DVC, 1A
+ Thu phát cùng lúc tối đa 200 thiết bị
+ Sử dụng truyền tín hiệu không dây
+ Giao tiếp theo giao thức TCP/IP
+ Cho phép lập trình cấu hình tần số thu phát
+ Kích thước: 103x75x27 mm
+ Sử dụng An-ten ngoài

Tư Vấn