Bộ điều khiển hiển thị chính

TÍNH NĂNG:

Đây là Module dùng để hiển thị sự kiện & Vùng (zone) từ máy đầu cuối đưa lên.

– Nhận tín hiệu sự kiện từ thiết bị điều khiển tập trung (Line controller) thông qua cổng RS-485.

– Hiển thị được 06 sự kiện khác nhau từ máy đầu cuối gửi về, tương ứng với 06 Port Ouput.

– Hiển thị được 03 vùng khác nhau, tương ứng với 03 Port Ouput(5A/220VAC, 10A/12VDC).

Danh mục:
Tư Vấn