Quản lý toàn diện - Comprehensive management

Trong môi trường siêu cạnh tranh ngày nay, làm việc với 1 hệ thống quản lý tiên tiến sẽ tạo lên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp sản xuất. Từ hệ thống andon trong giám sát sản xuất công nghiệp, các nhà quản lý sẽ biết được tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất. Đưa ra các thay đổi nhằm tạo ra sự phù hợp cho nhà máy sản xuất. Chúng tôi hỗ trợ tuỳ chọn giải pháp theo từng dây chuyền khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp sản xuất của các khách hàng. Kết hợp các hệ thống con của Andon System hướng đến một giải pháp quản lý sản xuất, quản lý toàn diện cho nhà máy – comprehensive management.

quản lý toàn diện andon system

Quản lý sản xuất chính là tổng hợp quá trình hoạch định, tổ chức triển khai và kiểm tra hệ thống sản xuất của doanh nghiệp, trong đó yếu tố trung tâm là quản lý quá trình biến đổi nhằm chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra nhằm thực hiện những mục tiêu định trước. Quản lý sản xuất hiệu quả giúp doanh nghiệp có sự chủ động trong hoạt động SXKD của mình, giảm thiểu tối đa rủi ro, hạn chế được nhiều chi phí không đáng có.

1. Quản lý sản xuất

Là một giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các khu nhà máy, khu xưởng trong doanh nghiệp; tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch, giám sát tiến độ của quá trình sản xuất để đảm bảo cung cấp hàng hoá đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn về chất lượng theo kế hoạch.

2. Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp gồm 4 công đoạn chính:

+ Đánh giá năng lực sản xuất:

Đánh giá năng lực sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp xác định được kích cỡ thị trường tiềm năng của mình, định mức nhu cầu của thị trường. Từ đó có sự đánh giá, cân đối với năng lực của doanh nghiệp, có đáp ứng được hay không, đáp ứng ở mức độ nào?

+ Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu:

Dựa theo đánh giá nhu cầu tiềm năng của thị trường cùng kinh nghiệm thực tiễn sản xuất, người quản lý cần phải đưa ra các hoạch định về nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất theo kế hoạch.

+ Quản lý các công đoạn sản xuất:

Người quản lý cần phải vạch ra một quy trình chi tiết trong quá trình sản xuất và thực hiện theo quy trình đã kế hoạch, đảm bảo sự chặt chẽ, hợp lý nhất để hạn chế tối đa mọi sai sót phát sinh.

+ Quản lý chất lượng sản phẩm:

Sản phẩm chính là bộ mặt thương hiệu của doanh nghiệp, vì vậy các vai trò của việc quản lý chất lượng sản phẩm là rất cần thiết. Quản lý, kiểm định sản phẩm phải có báo cáo về số lượng, tính chất, đặc điểm phân loại của từng sản phẩm theo tiêu chuẩn đặt ra lúc ban đầu.

3. Mô hình và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Phụ thuộc vào quy mô, nganh nghề sản xuất, mỗi doanh nghiệp sẽ có một mô hình tổ chức và quản lý sản xuất riêng biệt. Dựa theo tiêu chí về chức năng, cơ cấu tổ chức quản lý trong sản xuất trong doanh nghiệp sẽ có một số bộ phận chính như:

+ Bộ phận quản lý: tường là giám đốc sản xuất, trường phòng – phó phòng sản xuất. Đây là bộ phận điều hành của sản xuất, giữ chức năng quan trọng. Lập kế hoạch, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn lực để đảm bảo kế hoạch mục tiêu; khai thác và vận hành hiệu quả các hệ thống dây chuyền công nghệ của công ty.

+ Bộ phận sản xuất chính: là bộ phận trực tiếp chế tạo, sản xuất sản phẩm chính.

+ Bộ phận sản xuất phụ trợ: hoạt động của bộ phận này có tác dụng trực tiếp cho sản xuất chính, đảm bảo mọi điều kiện cho sản xuất chính có thể tiến hành liên tục và đều đặn.

+ Bộ phận sản xuất phụ: là bộ phận tận dụng vật liệu dư thừa, sản phẩm lỗi … của sản phẩm chính để tạo ra các loại sản phẩm phụ

+ Bộ phận phục vụ sản xuất: là bộ phận đảm bảo việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và dụng cụ lao động.

4. Phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả

Có 3 phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả được linh hoạt áp dụng trong từng doanh nghiệp:

  • Phương pháp tổ chức dây truyền: Tính liên tục là đặc điểm chủ yếu của sản xuất dây truyền. Muốn đảm bảo tính liên tục, điều kiện cần thiết là chia nhỏ quá trình sản xuất thành từng bước cộng việc nhỏ theo một trình tự hợp lý nhất với một quan hệ tỷ lệ chặt chẽ về thời gian sản xuất. Mỗi vị trí làm việc được phân công chuyên trách một bước sản xuất nhất định. Do đó, từng vị trí làm việc được trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng riêng, hoạt động theo một chế độ hợp lý và có trình độ tổ chức lao động cao.
  • Phương pháp sản xuất theo nhóm: Đặc điểm của phương pháp này là không thiết kế quy trình công nghệ, bố trí máy móc, dụng cụ để sản xuất từng loại chi tiết cá biệt mà làm chung cho cả nhóm, dựa vào các chi tiết tổng hợp đã lựa chọn. Các chi tiết trong cùng nhóm được gia công trong cùng một lần điều chỉnh máy.
  • Phương pháp đơn chiếc: Tổ chức sản xuất chế biến sản phẩm từng chiếc một hay từng đơn đặt hàng nhỏ. Theo phương pháp này người ta không lập quy trình công nghệ một cách tỉ mỉ cho từng sản phẩm mà chỉ quy định những công việc chung

Quản lý sản xuất là một công đoạn phức tạp và có vai trò quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Với sự phát triển về công nghệ, nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn đã tìm đến giải pháp andon của SagoStar – Quản lý sản xuất bằng hệ thống Andon.

Liên kết:

Hệ thống Andon
Hệ thống quản lý sản lượng
Hệ thống quản lý thời gian
Hệ thống quản lý tinh gọn
Hệ thống quản lý nhiệt độ/độ ẩm