Giải pháp tổng thể của một nhà máy toàn diện

Andon System – Giám sát sản xuất- Quản lý sản lượng

Andon System – Giám sát sản xuất- Quản lý sản lượng

ANDON WIRELESS

Giải pháp toàn diện chuyên nghiệp. Chúng tôi Chuyên thiết kế và sản xuất, lắp đặt những thiết bị hệ thống Andon, vì vậy chúng tôi có thể làm theo nhu cầu đặt thù của khác hàng trong lĩnh vực này.

ANDON DEVICES

Chỉ ra nơi mà cảnh báo được tạo ra thông qua đèn báo hiệu tại chỗ, và cũng có thể cung cấp một số lỗi mà ở đó bị hư. Với hệ thống giám sát sản xuất có thể bao gồm văn bản, hình ảnh.

QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG

Quản lý sản lượng thiết bị vật tư

+ Giám sát năng suất xưởng may
+ Giám sát năng suất dây chuyền lắp ráp
+ Theo dõi tiến độ sản xuất
+ Năng suất sản xuất online …

MONITOR

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
+ Ngăn chặn được sự trì trệ
+ Hạn chế những sản phẩm bị lỗi.
+ Khắc phục lỗi
+ Linh hoạt kiểm soát thời gian.

ANDON WIRELESS

Giải pháp toàn diện & chuyên nghiệp. Chúng tôi Chuyên thiết kế và sản xuất, lắp đặt những thiết bị & hệ thống Andon, vì vậy chúng tôi có thể làm theo nhu cầu đặt thù của khác hàng trong lĩnh vực này.

ANDON DEVICES

Chỉ ra nơi mà cảnh báo được tạo ra thông qua đèn báo hiệu tại chỗ, và cũng có thể cung cấp một số lỗi mà ở đó bị hư. Với hệ thống giám sát sản xuất có thể bao gồm văn bản, hình ảnh.

QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG

Quản lý sản lượng thiết bị vật tư

+ Giám sát năng suất xưởng may
+ Giám sát năng suất dây chuyền lắp ráp
+ Theo dõi tiến độ sản xuất
+ Năng suất sản xuất online …

MONITOR

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
+ Ngăn chặn được sự trì trệ
+ Hạn chế những sản phẩm bị lỗi.
+ Khắc phục lỗi
+ Linh hoạt kiểm soát thời gian.

Hệ thống Andon System

Hệ thống này được thiết kế để kiểm soát chi tiết thời gian dừng chuyền ở từng công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất. Hệ thống làm việc theo thời gian thực (Realtime) có khả năng cảnh báo tức thời những sự cố gián đoạn quá trình như: thiết bị có sự cố, thiếu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, phát hiện lỗi trên sản phẩm bởi nhân viên QC.

+ Hệ thống giám sát sản xuất có dây
+ Hệ thống giám sát sản xuất không dây (wireless)
+ Giải pháp quản lý theo nhu cầu…

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI PHÁP ANDON SYSTEM