GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Andon System – Giám sát sản xuất- Quản lý sản lượng

ANDON SYSTEM – GIÁM SÁT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG ANDON

Andon system trong sản xuất

QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG

Hệ thống quản lý

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quản lý thời gian trong sản xuất

QUẢN LÝ TINH GỌN

Hệ thống sản xuất tinh gọn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ

Quản lý & theo dõi nhiệt độ/độ ẩm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Phân tích dữ liệu và cải tiến

Hệ thống Andon

Việc sử dụng hệ thống andon là bước đầu tiên của ứng dụng sản xuất thông minh nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá năng suất lao động, góp phần cải thiện hiệu suất của hệ thống máy móc công nghiệp và giảm thời chết, giảm sự cố sản xuất. Hệ thống cũng góp phần giám sát để cải thiện hiệu, từ đó nâng cao hiệu quả tổng thể của việc sử dụng máy móc và thiết bị.

Sản xuất thông minh – giải pháp ứng dụng bao gồm các hệ thống cảm biến được gắn ở những vị trí quan trọng, hoạt động giám sát, kết nối và thu thập dữ liệu tín hiệu để sử dụng trong việc phân tích đánh giá hiệu suất. Kết quả của quá trình sản xuất trong thời gian nhất định. Đồng thời, việc triển khai phần mềm quản lý sản xuất như ERP, MES, PMS sẽ giúp doanh nghiệp có một hệ thống toàn diện, giải quyết và can thiệp tự động, phân tích để ra quyết định cải thiện hiệu quả sản xuất, thích ứng với thay đổi của thị trường. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng của hệ thống phân phối, với những khách hàng lớn trong chuỗi cung ứng chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Khi các doanh nghiệp tìm và áp dụng được hệ thống, giúp họ tăng năng lực cung ứng, đáp ứng sản lượng tiến độ, chất lượng, tăng đơn hàng và phát triển sản xuất.

Năm 2020, dùng hệ thống andon cùng các ứng dụng sản xuất khác đi cùng sẽ diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất trong tất cả các lĩnh vực sẽ cần phải thích nghi và bắt nhịp phát triển, để có thể phát triển bền vững trong thời đại công nghệ, đây là một thách thức nhưng mang lại cơ hội cực kì lớn để tiết kiệm chi phí tăng cao sản xuất, nâng cao sản xuất.

[Video] – Quản lý bằng hệ thống Andon

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG