Thiết bị điều khiển trung tâm

TÍNH NĂNG:

– Đây là thiết bị có nhiệm vụ chuyển tất cả các tín hiệu đầu cuối (RTU-S03). Thông qua thiết bị điều khiển tập trung (Line Controller) về server.          

– Quản lý tối đa được 06 thiết bị Điều khiển tập trung (Line controller) tương đương 288 máy con (RTU).

 

Danh mục:
Tư Vấn