Thu dữ liệu hiển thị

THIẾT BỊ NHẬN TÍN HIỆU HIỂN THỊ TỪ RTU (Bằng đường truyền wifi)

TÍNH NĂNG:

 – Đây là thiết bị thu nhận tín hiệu data sự kiện từ rtu-wifi gửi về.

 – Gửi tín hiệu data nhận được tới thiết bị điều khiển hiển thị, để hiển thị thông tin về sự kiện và địa chỉ nơi gửi.

 – Thiết bị này được đi kèm với thiết bị RTU-WIFI (W03, W04).

 

Danh mục:
Tư Vấn