Thiết bị đầu cuối RTU – WIFI

TÍNH NĂNG:

– Thiết bị được trang bị modem wifi tích hợp vào trong, để gửi tín hiệu sự
kiện về server (Không cần nối dây), đây cũng là ưu điểm vược trội so với
model có dây (RTU-S03).

Danh mục:
Tư Vấn