Khuếch đại âm thanh

TÍNH NĂNG:

– Nhận tín hiệu audio từ bộ điều khiển âm thanh andon đề khuếch đại âm
thanh ra loa.

– Hoạt động 03 kênh độc lập tương ứng với 03 sự kiện của andon, có volume
để chỉnh âm lượng cho từng kênh.

Danh mục:
Tư Vấn