Giám sát sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
+ Ngăn chặn được sự trì trệ
+ Hạn chế những sản phẩm bị lỗi.
+ Khắc phục lỗi
+ Linh hoạt kiểm soát thời gian.