QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN – LEAN MANUFACTURING

Khái niệm sản xuất tinh gọn(Lean Manufacturing)

Sản xuất tinh gọn là khái niệm về việc loại bỏ dư thừa, dọc theo dây chuyền sản xuất. Nó có thể là một sự lãng phí thời gian, vật tư, hoặc năng lực. Cùng với các công cụ cải tiến, cho phép công ty quản lý tốt hơn các nguồn lực của mình để có năng suất tốt hơn.

Đồng thời sử dụng các công cụ cải tiến, sản xuất tinh gọn sẽ loại bỏ 7 nguồn dư thừa:

 1. Quá trình vận chuyển: Lãng phí ở trong công đoạn vận chuyển thiết bị và thông tin.
 2. Hàng tồn: Lãng phí không gian kho hàng, kho chứa.
 3. Di chuyển: Dư thừa trong quá trình chuyển động của sản phẩm hoặc người vận hành máy.
 4. Thời gian chờ: Quyết định hoặc kết thúc chu kỳ máy.
 5. Quá trình xử lý: Quá phức tạp.
 6. Số lượng: Dư thừa sản lượng.
 7. Chất lượng: Sản phẩm kém chất lượng và các hành động cần thiết cho tái chế

Trong Andon system: Là công cụ trực quan có thể hiển thị mọi sự bất thường của chu kỳ sản xuất.

Ví dụ: Bảng điều khiển trên màn hình được thiết lập trên dây chuyền sản xuất để giám sát các hoạt động đang diễn ra. Khi nhân viên điều hành gặp phải sự bất thường, anh ta sẽ gửi một cảnh báo về sự bất thường đó lên màn hình và phát ra âm thanh để cảnh báo với mọi người.

Một số lợi ích về sản xuất tinh gọn trong hệ thống Andon:

 • Tiết kiệm thời gian đáng kể: Hiển thị trực quan các vấn đề cung cấp vật tư, trục trặc máy móc, giúp người vận hành hiểu nhanh và rõ hơn về mọi tình huống hơn là lãng phí thời gian để tìm kiếm vấn đề và đưa ra giải pháp trong các trường hợp thường gặp.
 • Giảm chi phí: Trong nhà máy thời gian là tiền bạc, việc giảm thời gian chết có thể giảm chi phí sản xuất do ngừng thời gian hoạt động ngoài dự kiến.
 • Giao tiếp tốt hơn: Ngành công nghiệp của tương lai được đặc trung bởi sự kết nối của các tác nhân khác nhau, những người trao đổi thông tin và dữ liệu trong thời gian thực. Do đó, màn hình hiển thị hình ảnh hoặc âm thanh cho phép một luồng giao tiếp nội bộ tốt hơn giữa các bên liên quan khác nhau.
 • Kiểm soát tốt hơn: Bằng cách phát hiện các vấn đề, andon cho phép nhóm bảo trì và quản lý có quyền kiểm soát nhiều hơn đói với chuỗi sản xuất.
 • Thu thập thông tin: Để phát triển hệ thống quản lý hiệu quả, thông tin về chức năng của chuỗi sản xuất phải đi từ cấp thấp nhất trong hệ thống phân cấp của tổ chức đến các vị trí ra quyết định. Như vậy họ sẽ có tầm nhìn và hiểu biết tốt hơn về chức năng của chuỗi sản xuất.

Cải tiến liên tục và hoạt động xuất sắc

Hoạt động tập hợp tất cả các thủ tục để cải tiến liên tục. Đó là quản lý tinh gọn, lý thuyết ràng buộc, phương pháp nhanh và phát triển cá nhân. Trên thực tế, mục đích của hệ thống là cải thiện năng lực của các tác nhân khác nhau trong nhà máy và điều kiện làm việc để đạt được hiệu suất cao.

Andon là trung tâm của phương pháp này vì nó mở ra cơ hội cho các phương pháp cải tiến liên tục khác nhau nhằm tối ưu hoá hiệu suất của nhà máy ở mọi cấp độ.

Liên kết:

Hệ thống Andon
Hệ thống quản lý sản lượng
Hệ thống quản lý thời gian
Hệ thống quản lý nhiệt độ/độ ẩm
Hệ thống quản lý toàn diện