QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM TỔNG QUÁT

Nhà máy/xưởng sản xuất một số ngành hàng nhất định cần môi trường thích hợp cho sản xuất, lưu trữ sản phẩm. Nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc trong sản xuất ảnh hưởng đến cả con người, máy móc và sản phẩm sản xuất. Thực hiện các biện pháp giám sát nhiệt độ độ ẩm giúp người quản lý theo dõi sát, đảm bảo môi trường làm việc ổn định hoặc cảnh báo ngay khi có bất thường, tránh thiệt hại về người và của cải. Ngoài ra khi thực hiện các giải pháp quản lý, giám sát môi trường nhà xưởng để thực hiện theo thông tư số: 26/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Giải pháp quản lý nhiệt độ – độ ẩm cho môi trường làm việc mang lại:

⇒ Giảm hư hỏng và lãng phí:

– Cảnh báo theo thời gian thực nếu nhiệt độ của bất cứ bộ phận mục tiêu nào vượt ngoài phạm vi cho phép.

⇒ Tiết kiệm thời gian và tài nguyên:

– Hệ thống tự theo dõi các tài sản của bạn, không cần phải thuê nhân viên thường trực cho vấn đề này.

⇒ Tuân thủ quy định:

– Giám sát từ xa có thể giúp doanh nghiệp – tổ chức sản xuất đạt được và duy trì tuân thủ quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu của môi trường làm việc.

⇒ Bảo trì phòng ngừa:

– Nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể ngăn ngừa được các sự cố và thời gian chết.

⇒ Giám sát mọi lúc mọi nơi:

– Giám sát 24/7 qua mạng internet. Các ứng dụng  di động

quản lý sản lượng andon system 3

Một số doanh nghiệp có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của môi trường làm việc, nhà xưởng, nhà kho. Điều đó có thể dẫn đến các chi phí bất ngờ khi một số thành phần bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trên.