“Một công ty trả công nhân viên vận hành máy sản xuất cho thời gian làm việc là 8h nhưng công ty vốn đã biết người công nhân không thể làm việc đầy đủ 8h. Ví dụ, thời gian người đó ăn trưa và nghỉ ngơi. Trích thời gian này từ lượng thời gian làm việc. Ví dụ, giả định người công nhân dành 1h cho ăn trưa và 30 cho 2 lần nghỉ ngơi vào buổi sáng và buổi chiều.

Có nghĩa là người công nhân chỉ có 6,5h hay 390 phút làm việc. Vậy thực sự người công nhân đó có làm đủ 390 phút hay không? Tất nhiên sẽ là không. Bởi vì họ không phải là một cái máy. Và nếu là máy móc vận hành thì sao? Cũng chưa chắc đảm bảo đủ thời gian yêu cầu, trong quá trình vận hành, sẽ có những khoảng thời gian chết, do trục trặc về máy móc, do không kịp cung ứng vật tư, do tai nạn không mong muốn…

Vậy có bao nhiêu thời gian người công nhân thực sự làm việc?”

Hệ thống của chúng tôi giúp quản lý thời gian làm việc của các nhân lực trong nhà máy, bằng cách thủ công hoặc tự động, lưu dữ liệu thống kê.