Giải pháp Andon WiFi – PC

Giải pháp Andon WiFi PC tận dụng thông tin quản lý sản lượng hiển thị trên Deskop từ phần mềm Andon Monitor chuyên dụng cho Windows

Hiển thị thông tin sự kiện & vị trí từ thiết bị đầu cuối lên màn máy tính (PC) hoặc LCD có kết hợp với máy tính.

Đây là giải pháp có thể vừa nhận được thông tin Andon khi có sự kiện gửi tới vừa có thể tận dụng hiển thị thông tin quản lý sản lượng hoặc hiển thị một số thông tin khác trên PC.

Chúng tôi có một phần mềm  (Software) chuyên dụng cho Andon Monitor được chạy trên nền Window, thuận tiện cho việc kết hợp với một số ứng dụng hiển thị khác trên PC.

Vừa hiển thị thông tin andon ( Andon monitor) vừa báo cáo thống kê sự kiện (Report) vào máy chủ có cơ sở dữ liệu trên SQL.

Ưu điểm của giải pháp này là toàn bộ dữ liệu có thể xuất ra được File Excel để xử lý.

   Cấu hình như sau: 

– Thiết bị thu phát đầu cuối / RTU-WIFI

– Phần mềm chuyên dụng cho Andon ( Andon Software)

– Bộ điều khiển & khuếch đại âm thanh Wifi / AUDIO CONTROLLER WIFI

– Đèn tháp (Tower Light) & Nút (Phím) nhấn

Xem lại Andon WiFi cho 1 chuyền

Tư Vấn