Giải pháp Andon WiFi cho 1 xưởng

Đây là giải pháp lắp đặt Andon System tổng thể của một nhà máy, về cơ bản là giống giải pháp 5 tuy nhiên nó cho qui mô diện rộng, đáp ứng cho qui mô quản lý rộng.

Giải pháp Andon WiFi cho 1 xưởng 1
Giải pháp Andon WiFi dành cho 1 xưởng cho qui mô diện rộng đáp ứng sản xuất đầu vào đầu ra, kiểm soát chất lượng cho từng chuyền

 

 

 __________________________________________________________________________

Chúng tôi Chuyên thiết kế và sản xuất, lắp đặt  những thiết bị & hệ thống Andon, vì vậy chúng tôi có thể làm theo nhu cầu đặt thù của khác hàng trong lĩnh vực này. DT: 0908121264, Mail: saigonstar2@gmail.com
  __________________________________________________________________________

Tư Vấn