Nút nhấn Andon

Có 05 loại tùy chọn từ 01 cho đến 05, đây là loại tích cực bằng cách nhấn vào 

+ Loại có đèn báo khi tích cực

+ Loại không đèn báo khi tích cực

Hoạt động ở điện áp 220VAC & 12V-24VDC 

Danh mục: