GIÁM SÁT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG MÁY

+ Kiểm soát thời gian hoạt động, thời gian chết, thay ca … của các máy móc trong các chuyền sản xuất.
+ Cung cấp một số ứng dụng theo nhu cầu đặc thù hoặc theo yêu cầu cụ thể về lĩnh vực quản lý thời gian hoạt đồng của máy (Thông qua các cảm biến chuyên dụng).
+ Đếm sản lượng thông qua các cảm biến của máy móc trong các nhà máy sản xuất.

CHO PHÉP NHẬN BIẾT SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN DẪN:

+ Cho phép lập trình được thông tin địa chỉ trên thiết bị thông qua phần mềm chuyên dụng hoặc phần cứng (tuỳ chọn)
+ Truyền dẫn thông tin địa chỉ của thiết bị (Nhà xưởng, Chuyền, Vị trí…) và các trạng thái cảm biến trên thiết bị về tổng đài trung tâm (Server)