SẢN PHẨM – GIẢI PHÁP

Sản xuất thông minh – giải pháp ứng dụng bao gồm các hệ thống cảm biến được gắn ở những vị trí quan trọng, hoạt động giám sát, kết nối và thu thập dữ liệu tín hiệu để sử dụng chúng trong việc phân tích đánh giá hiệu suất. Kết quả của quá trình sản xuất trong thời gian nhất định. Đồng thời, việc triển khai phần mềm quản lý sản xuất như ERP, MES, PMS sẽ giúp doanh nghiệp có một hệ thống toàn diện, giải quyết và can thiệp tự động, phân tích để hỗ trợ ra quyết định cải thiện. Hiệu quả sản xuất, thích ứng với thay đổi của thị trường. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng của hệ thống phân phối, những khách hàng lớn như trong chuỗi cung ứng chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Khi các doanh nghiệp tìm và áp dụng được hệ thống, giúp họ tăng năng lực cung ứng, đáp ứng sản lượng tiến độ, chất lượng, tăng đơn hàng và phát triển sản xuất.

andon system cơ bản