QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG TỔNG THỂ KHO CHỨA

Quản lý kho hàng hoá – sản phẩm, là khâu quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp sản xuất. Quản lý kho tốt giúp tăng cao hiệu quả xuất nhập, ảnh hưởng đến quyết định sản xuất của cả xưởng/nhà máy. Quản lý kho bao gồm nhiều công đoạn liên quan đến tổ chức, bảo quản, quản lý số lượng và chất lượng của sản phẩm.

quản lý kho chứa

Để tối ưu thêm cho các công đoạn này công ty chúng tôi cung cấp giải pháp quản quản lý kho bằng các thiết bị andon. Kiểm đếm số lượng, báo cáo số lượng, báo cáo phân loại bằng các thiết bị đầu cuối và phần mềm thống kê số liệu. Giúp hoàn thành một số bước số liệu hoá sản phẩm từ kho hàng thay cho cách nhập liệu truyền thống hoặc sổ sách truyền thống. Đảm bảo chính xác và khách quan nhất có thể.

quản lý kho andon system

Lợi ích khi áp dụng quản lý kho bằng hệ thống Andon:
– Giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp cho nhân lực
– Tăng tính cạnh tranh, tạo nên sự chuyên nghiệp trong môi trường sản xuất
– Chủ động được sản xuất nhờ tiết kiệm thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp
– Tăng tốc độ nghiệp vụ quản lý nhờ tốc độ của các thiết bị andon
– Đáp ứng nhanh chóng xuất nhập hàng hoá cho đối tác, khách hàng nhờ tiết kiệm thời gian thao tác và nhập liệu truyền thống tại kho
– Linh động, quản lý và xem số liệu mọi lúc mọi nơi
– …

nhập xuất kho

Theo dõi tình hình sản xuất trực tuyến, quản lý sản lượng các công đoạn, đảm bảo hiệu quả và tiến độ cho từng đơn hàng, từng công đoạn, từng dây chuyền hoặc trong từng ca sản xuất Theo dõi tình trạng xuất/nhập/tồn của hàng hoá, giám sát quá trình lưu thông hàng hoá, kiểm kê đơn giản, nhanh chóng và chính xác.Quản lý hoạt động gắn với con người hoặc tài đơn giản và linh hoạt.


 Xem thêm liên kết:

Tổng quát quản lý sản lượng
Quản lý sản lượng theo từng máy
Quản lý sản lượng theo chuyền
Quản lý sản lượng theo mã sản phẩm
Giải pháp truyền dẫn
Thiết bị đầu cuối