QUẢN LÝ - GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO MÃ SẢN PHẨM

Mỗi sản phẩm hoặc kiện sản phẩm(đã được đóng thành kiện/gói) sẽ được định danh bằng một mã riêng biệt. Có thể là mã vạch, mã QR… Được in lên hoặc dùng thẻ cấp mã(RFID) để thiết bị đầu cuối có thể nhận diện được. Khi sản phẩm di chuyển qua hoặc được quét bằng thiết bị đầu cuối, mã được ghi lại, sau đó gửi lên hệ thống hoặc màn hình hiển thị.

quản lý sản lượng theo mã sản phẩm

Vậy sử dụng quản lý sản lượng theo mã sẽ có những lợi ích nào?

– Tiết kiệm: Sử dụng ít nhân lực và tăng tốc quá trình sản xuất
– Chính xác và khách quan
– Tiết kiệm thời gian kiểm đếm sản phẩm
– Chuyên nghiệp và hệ thống, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp sản xuất đối với đối tác và khách hàng
– …

quản lý sản lượng bằng mã andon system

Ví dụ thực tế thường thấy của ứng dụng thiết bị đầu cuối quét mã sản phẩm


Xem thêm liên kết:

Tổng quát quản lý sản lượng
Quản lý sản lượng theo từng máy
Quản lý sản lượng theo chuyền
Quản lý sản lượng tổng thể kho chứa
Giải pháp truyền dẫn
Thiết bị đầu cuối